De LeesMusketiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe vaak horen wij kinderen zeggen dat lezen moeilijk of saai is ? Kinderen associëren lezen met school en beleven nauwelijks plezier aan, daarbij ontwikkelen ze ook geen leescultuur. Terwijl lezen als een uitlaatklep en rustpunt kan dienen voor kinderen op momenten waar ze daar behoefte aan hebben. Bovenal verrijkt lezen de geest van kinderen, vergroot hun wereld en laat hun fantasie op hol slaan. Op deze manier leven kinderen wel duizenden levens en maken elke keer iets nieuws mee, een wereld vol belevenis 😉

Lezen is een meerwaarde voor de ontwikkeling van onze kinderen en daarop wil Samen Voor Morgen volop inzetten, hiervan heeft de vzw haar missie van gemaakt door haar lange termijn projecten rondom leesbevordering wil zij kinderen opnieuw leesplezier laten ontdekken en op een natuurlijke manier een leescultuur ontwikkelen bij kinderen en hun ouders.

Daarom ontwikkelt zij een kwalitatief aanbod in vorm van leesateliers onderverdeeld in diverse luiken, zoals thematische leesateliers, boekenclubs en middagateliers.

Op verschillende scholen organiseert Samen Voor Morgen boekenclubs, in groepsverband lezen kinderen samen met een begeleider aantal boeken die altijd gekoppeld worden aan een leuke creatief atelier.

Naast de boekenclubs gaan ook middagateliers door op verschillende scholen, waar de middagpauze van heel wat kinderen op een avontuurlijke manier invulling krijgt.

Maandelijks tovert Samen Voor Morgen in samenwerking met NL cultuurdienst Molenbeek, bibliotheek Boekenmolen en de Franstalige collega’s Marie – José Park om tot één grote verhalenfeest. Door thematische leesateliers brengen de socio – culturele partners het leven in Marie – José Park tot een grote brouwerij.

Aan de hand van bovengenoemde initiatieven creëert  Samen Voor Morgen een aanbod specifiek gericht op leesbevordering met doel het belerende karakter dat lezen gedurende jaren kreeg inruilen voor een fijne en aangename activiteit waarin kinderen zichzelf in verliezen.

De ateliers worden altijd op maat voorbereid, zodat een breed en divers publiek bereikt word als het gaat om leesbevordering. Innovatie blijft een sleutelwoord voor het organiseren van leesateliers, want kinderen moeten continu geprikkeld raken door de literaire wereld.